Tìm truyện  • nữ chính xuyên không gả vào vương phủ, nhưng sống không hạnh phúc. Thường nói mê "Không có ta ngươi vẫn sống...". có khúc hình như nc bị độc.


Hãy đăng nhập để trả lời