Thông báo v/v truyện nhúng xử lý chậm


  • administrators

    Do hôm vừa rồi server hết ổ cứng nên mình phải cho ngưng việc xử lý nhúng truyện, nên số truyện tồn đọng của ngày hôm đó và ngày trước còn nợ lại khá nhiều, ảnh hưởng tới mấy truyện được nhúng mấy bữa nay cũng trễ theo. Mình đang thêm một số máy để giải quyết phụ số truyện tồn động này. Các bạn đừng xoá truyện để nhúng lại nhé, truyện sẽ được xử lý dần dần hết. Có thể tới mai sẽ bắt kịp tiến độ. Một số truyện vừa nhúng dù đã lọc name xong mà vẫn chưa thấy bìa thì các bạn cũng để đó nhé. Bìa sẽ được cập nhật sau đó. Nếu tới mốt mà vẫn chưa có bìa thì hãy cập nhật lại dùm mình. Cảm ơn các bạn.


Hãy đăng nhập để trả lời