tìm truyện: đam mỹ_xuyên nhanh  • Truyện chia làm 2 giai đoạn:
    Đ1: Công và thụ cùng có hệ thống xuyên qua các thế giới nhưng vì việc nào đó mà công biến mất thụ phải xuyên qua các thế giới làm nhiệm vụ để tìm kiếm mảnh vỡ linh hồn công. Trong quá trình tìm kiếm có một số người ngăn cản thụ ở thế giới có mảnh vỡ cuối cùng thụ phải tự mình giết công để cứu dc linh hồn công.
    Đ2: Viết về công lúc ban đầu, công là nhiệm vụ giả có hệ thống cấp cao tên là Adam, trong quá trình làm nhiệm vụ công gặp thụ, lúc này thụ k có hệ thống chỉ là một người bình thường, công gặp thụ trong vài thế giới rồi quyết định mang linh hồn thụ theo mình trở thành nhiệm vụ giả.
    P nào biết tên truyện thì chỉ mình với


Hãy đăng nhập để trả lời