Từ vựng tiếng Trung tại Ga tàu


 • Bị cấm

  Từ vựng tiếng Trung tại Ga tàu

  Bãi xuất phát 发车场 fāchēchǎng

  Bảng giờ tầu chạy 行车时刻表 xíngchē shíkè biǎo

  Bảng thời gian, bảng giờ 时刻表 shíkè biǎo

  Buồng lái tầu 列车司机室 lièchē sījī shì

  Cảnh sát trên tầu 乘警 chéngjǐng

  Căng tin 小卖部 xiǎomàibù

  Cầu đường sắt 铁路桥 tiělù qiáo

  Chạy ra khỏi ga 开出车站 kāi chū chēzhàn

  Chạy vào ga 开进车站 kāi jìn chēzhàn

  Chỗ ngồi cạnh cửa sổ 靠窗座位 kào chuāng zuòwèi

  Chỗ ngồi sát lối đi 靠通道的座位 kào tōngdào de zuòwèi

  Công nhân viên đường sắt 铁路职工 tiělù zhígōng

  Cửa soát vé 检票口 jiǎnpiào kǒu

  Đặt vé ghế cứng 订硬席票 dìng yìng xí piào

  Đặt vé nằm 订卧铺票 dìng wòpù piào

  Đèn tín hiệu đường cắt ngang 道口信号机 dàokǒu xìnhào jī

  Điểm cuối đường sắt 轨头 guǐ tóu

  Đúng giờ 准点 zhǔndiǎn

  Đường để lên xuống tầu (上下)车道 (shàngxià) chēdào

  Đường ray 铁轨 tiěguǐ

  Đường sắt 铁路 tiělù

  Đường sắt trên cao 高架铁路 gāojià tiělù

  Đường tầu chạy 铁路车道 tiělù chēdào

  Ga cuối cùng 终点站 zhōngdiǎn zhàn

  Ga đầu mối 枢纽站 shūniǔ zhàn

  Ga đến 到达站 dàodá zhàn

  Ghế cứng 硬席 yìng xí

  Ghế cứng, giường cứng 硬席卧铺 yìng xí wòpù

  Giá để hành lý 行李架 xínglǐ jià

  Gián đoạn giao thông đường sắt 铁路交通的中断 tiělù jiāotōng de zhōngduàn

  Giường dưới 下铺 xià pù

  Giường hạng nhất 头等卧铺 tóuděng wòpù

  Giường mềm 软卧 ruǎnwò

  Giường nằm 卧铺, 铺位 wòpù, pùwèi

  Giường trên 上铺 shàng pù

  Hành lang 过道 guòdào

  Hành lý 行李 xínglǐ

  Hành lý gửi theo toa 托运的行李 tuōyùn de xínglǐ

  Hành lý mang theo người 随身行李 suíshēn háng lǐ

  Hành lý quá trọng lượng quy định 超重行李 chāozhòng xínglǐ

  Hóa đơn hành lý 行李票 xínglǐ piào

  Khởi hành 发车 fāchē

  Kịp chuyến tầu 赶上火车 gǎn shàng huǒchē

  Máy bán vé tự động 自动售票机 zìdòng shòupiàojī

  Muộn giờ 晚点 wǎndiǎn

  Người bán hàng rong trong nhà ga 车站小贩 chēzhàn xiǎofàn

  Người bán vé 售票员 shòupiàoyuán

  Người lái tầu 火车司机 huǒchē sījī

  Nhân viên báo tín hiệu 信号工 xìnhào gōng

  Nhân viên bốc vác 搬运工 bānyùn gōng

  Nhân viên phục vụ trên tầu 乘务员 chéngwùyuán

  Nhân viên quản lý kho hành lý 行李寄存处管理员 xínglǐ jìcún chù guǎnlǐ yuán

  Nhân viên sân bãi 车场工作人员 chēchǎng gōngzuò rényuán

  Nhân viên soát vé 查票员, 检票员 chá piào yuán, jiǎnpiào yuán

  Nhân viên trên tầu 列车员 lièchēyuán

  Nhỡ tầu 误车 wù chē

  Nơi gửi hành lý 行李寄存处 xínglǐ jìcún chù

  Phòng chờ tầu 候车室 hòuchē shì

  Phòng giữ đồ thất lạc 失物招领处 shīwù zhāolǐng chù

  Phòng hành lý 行李房 xínglǐ fáng

  Phòng trà trong nhà ga 车站茶点室 chēzhàn chádiǎn shì

  Quầy bán vé 售票处 shòupiào chù

  Quầy bar trong nhà ga 车站酒吧 chēzhàn jiǔbā

  Quầy thông tin 问询处 wèn xún chù

  Say tầu xe 晕火车 yūn huǒchē

  Sân ga (nơi tầu lăn bánh) 发车站台 fāchē zhàntái

  Soát vé 检票, 查票 jiǎnpiào, chá piào

  Tầu chậm 慢车 mànchē

  Tầu hỏa 列车 lièchē

  Tầu hỏa cao tốc 高速列车 gāosù lièchē

  Tầu hỏa chạy quanh thành phố 市郊往返列车 shìjiāo wǎngfǎn lièchē

  Tầu tốc hành 特快列车 tèkuài lièchē

  Thềm, bục xuống tầu 下客站台 xià kè zhàntái

  Thềm ga, sân ga 站台 zhàntái

  Thời gian đến 到达时间 dàodá shíjiān

  Thời gian tầu chuyển bánh 开车时间 kāichē shíjiān

  Toa ăn 餐车 cānchē

  Toa ăn nhanh 快餐餐车 kuàicān cānchē

  Toa ăn nhẹ 便餐餐车 biàncān cānchē

  Toa có giường ngủ 卧车 wòchē

  Toa hành lý 行李车 xínglǐ chē

  Toa thường 普通车厢 pǔtōng chēxiāng

  Toa xe 车厢 chēxiāng

  Toa xe cấm hút thuốc 无烟车厢 wú yān chēxiāng

  Toa xe chở nhân viên phục vụ trên tầu 乘务员车 chéngwùyuán chē

  Trưởng ga 站长 zhàn zhǎng

  Trưởng tầu 行车主任, 列车长 xíngchē zhǔrèn, lièchē zhǎng

  Tuyến đường sắt chính 铁路干线 tiělù gànxiàn

  Vào ga 进站 jìn zhàn

  Vé giường nằm 卧铺票 wòpù piào

  Vé hành khách thường 普通客票 pǔtōng kèpiào

  Vé khứ hồi 往返票 wǎngfǎn piào

  Vé một lượt 单程票 dānchéng piào

  Vé tầu 车票 chēpiào

  Vé tầu nhanh 快车票 kuài chē piào

  Vé vào ga, vé đưa tiễn 站台票 zhàntái piào

  Xe vận chuyển hành lý 行李运送车 xínglǐ yùnsòng chē

  Xin mời đi tầu! 欢迎乘坐! huānyíng chéngzuò!

  Mẫu câu giao tiếp tại nhà ga

  Mỗi ngày có mấy chuyến đi Bắc Kinh?
  每天有几列火车到大北京?
  Měi tiān yǒu jǐ liè huǒ chē dào dá Běi Jīng ?

  Đây là vé tàu của tôi.
  这是我的车票。
  zhè shì wǒ de chē piào .

  Xin chỉ giúp tôi người phụ trách xe.
  请告诉我车箱负责同志。
  Qǐng gào sù wǒ chē xiāng fù zé tóng zhì .

  Tôi muốn đổi chỗ ngồi có được không?
  我想换座位可以吗?
  wǒ xiǎng huàn zuò wè kě yǐ mā ?

  Ga tới là ga gì?
  下一站是什么站?
  xià yí zhàn shì shénme zhàn ?

  Mấy giờ thì tới Bắc Kinh?
  几点能到达北京?
  jǐ diǎn néng dào dá Běi Jīng ?

  Tàu đi Bắc Kinh 3 giờ khởi hành
  去的北京火车三点出发。
  qù de Běi Jīng sān diǎn chū fā.

  Đoàn tàu này dừng lại khoảng mấy phút?
  这列火车要停下几分钟?
  zhè liè huǒ chē yào tíng xià jǐ fēn zhōng ?

  Chỗ ngồi của tôi ở đâu?
  我座位在什么地方?
  wǒ zuò wèi zài shénme dì fāng ?

  Học tiếng Trung mỗi ngày cùng THANHMAIHSK nhé!

  Xem thêm:

  Từ vựng tiếng Trung chủ đề độc thân cho những ai FA

  Bảng đối chiếu chữ giản thể và phồn thể trong tiếng Trung

  Từ vựng tiếng Trung về điện


Hãy đăng nhập để trả lời