Từ vựng tiếng Trung về bất động sản


 • Bị cấm

  Từ vựng tiếng Trung về bất động sản

  1. Bán ra: 出售 chūshòu
  2. Hợp đồng (khế ước): 契约 qìyuē
  3. Gia hạn khế ước: 续约 xù yuē
  4. Vi phạm hợp đồng: 违约 wéiyuē
  5. Bàn về hợp đồng: 洽谈契约 qiàtán qìyuē
  6. Bên a trong hợp đồng: 契约甲方 qìyuē jiǎ fāng
  7. Bên b trong hợp đồng: 契约乙方 qìyuē yǐfāng
  8. Hợp đồng bắt đầu có hiệu lực: 契约生效 qìyuē shēngxiào
  9. Hợp đồng: 合同 hétóng
  10. Viết làm hai bản (một kiểu): 一式两份 yīshì liǎng fèn
  11. Hợp đồng viết làm hai bản: 一式两份的合同 yīshì liǎng fèn de hétóng
  12. Viết làm ba bản: 一式三分 yīshì sān fēn
  13. Hợp đồng viết làm ba bản: 一式三分的合同 yī shì sān fēn de hétóng
  14. Bản sao: 副本 fùběn
  15. Quyền sở hữu: 所有权 suǒyǒuquán
  16. Hiện trạng quyền sở hữu: 所有权状 suǒyǒuquán zhuàng
  17. Tài sản nhà nước: 国有财产 guóyǒu cáichǎn
  18. Tài sản tư nhân: 私有财产 sīyǒu cáichǎn
  19. Nhân chứng: 证人 zhèngrén
  20. Người mối lái (môi giới): 经纪人 jīngjì rén
  21. Người được nhượng: 受让人 shòu ràng rén
  22. Người nhận đồ cầm cố: 受押人 shòu yā rén
  23. Người trông giữ nhà: 照管房屋人 zhàoguǎn fángwū rén
  24. Giá bán: 售价 shòu jià
  25. Tiền đặt cọc: 定金 dìngjīn
  26. Diện tích thực của căn phòng: 房间净面积 fángjiān jìng miànjī
  27. Diện tích ở: 居住面积 jūzhù miànjī
  28. Mỗi m2 giá…đồng: 每平方米…元 měi píngfāng mǐ…yuán
  29. Giá qui định: 国营牌价 guóyíng páijià
  30. Không thu thêm phí: 不另收费 bù lìng shōufèi
  31. Xin thứ lỗi vì tôi không bán nữa: 恕不出售 shù bù chūshòu
  32. Lập tức có thể dọn vào: 立可迁入 lì kě qiān rù
  33. Chuyển nhượng: 转让 zhuǎnràng
  34. Sang tên: 过户 guòhù
  35. Chi (phí) sang tên: 过户费 guòhù fèi
  36. Đăng ký sang tên: 过户登记 guòhù dēngjì
  37. Không có quyền chuyển nhượng: 无转让权 wú zhuǎnràng quán
  38. Trả tiền mang tính chuyển nhượng: 转让性付款 zhuǎnràng xìng fùkuǎn
  39. Giấy chủ quyền nhà: 房契 fángqì
  40. Bất động sản: 房产 fángchǎn
  41. Chủ nhà: 房主 fáng zhǔ
  42. Nền nhà: 房基 fáng jī
  43. Thiếu nhà ở: 房荒 fáng huāng
  44. Thuế bất động sản: 房产税 fángchǎn shuì
  45. Thế chấp: 抵押 dǐyā
  46. Cầm cố: 质押 zhìyā
  47. Cầm, thế chấp: 典押 diǎn yā
  48. Đơn xin thế chấp: 质押书 zhìyā shū
  49. Đã thế chấp ngôi nhà: 已典押房屋 yǐ diǎn yā fángwū
  50. Bán nhà: 变卖房屋 biànmài fángwū
  51. Bồi hoàn trước: 先期偿还 xiānqí chánghuán
  52. Bất động sản: 地产 dìchǎn
  53. Thuế nhà đất: 地产税 dìchǎn shuì
  54. Sổ ghi chép đất đai: 土地清册的 tǔdì qīngcè de
  55. Trưng mua đất đai: 土地征购 tǔdì zhēnggòu
  56. Giá đất ở thành phố: 都市地价 dūshì dìjià
  57. Tranh chấp nhà cửa: 房屋纠纷 fángwū jiūfēn
  58. Hòa giải tranh chấp: 调解纠纷 tiáojiě jiūfēn
  59. Một hộ: 一户 yī hù
  60. Đơn nguyên (nhà): 单元 dānyuán
  61. Một phòng một sảnh: 一室一厅 yī shì yī tīng
  62. Bốn phòng hai sảnh: 四室二厅 sì shì èr tīng
  63. Một căn hộ: 一套房间 yī tàofángjiān
  64. Căn hộ tiêu chuẩn: 标准套房 biāozhǔn tàofáng
  65. Tầng hầm: 地下室 dìxiàshì
  66. Nhà cầu: 联立房屋 lián lì fángwū
  67. Địa điểm: 地点 dìdiǎn
  68. Một khoảng đất: 地段 dìduàn
  69. Ngoại ô: 郊区 jiāoqū
  70. Huyện ngoại thành: 郊县 jiāo xiàn
  71. Khu vực nội thành: 市区 shì qū
  72. Khu vực trong thành: 城区 chéngqū
  73. Trung tâm thành phố: 市中心 shì zhōngxīn
  74. Thành phố trung tâm: 中心城市 zhōngxīn chéngshì
  75. Khu dân cư, cư xá: 住宅区 zhùzhái qū
  76. Khu biệt thự: 别墅区 biéshù qū
  77. Khu công viên: 花园区 huāyuán qū
  78. Khu thương mại: 商业区 shāngyè qū
  79. Khu nhà gỗ: 木屋区 mùwū qū
  80. Khu dân nghèo: 贫民区 pínmín qū
  81. Khu đèn đỏ (ăn chơi): 红灯区 hóngdēngqū
  82. Khu dân cư mới: 新居住区 xīn jūzhù qū
  83. Vùng đất hoàng kim (vàng): 黄金地段 huángjīn dìduàn
  84. Khu nhà ở cho công nhân: 工人住宅区 gōngrén zhùzhái qū
  85. Khu nhà tập thể: 公共住宅区 gōnggòng zhùzhái qū
  86. Nằm ở…: 坐落 zuòluò
  87. Ở vào…: 位于 wèiyú
  88. Hướng: 朝向 cháoxiàng
  89. Hướng đông: 朝东 cháo dōng
  90. Hướng tây nam: 朝西南 cháo xīnán
  91. Hướng mặt trời: 朝阳 zhāoyáng
  92. Hướng nam: 朝南 cháo nán
  93. Hướng bắc: 朝北 cháo běi
  94. Nhà hướng tây: 西晒房子 xī shài fángzi
  95. Phù hợp để ở: 适居性 shì jū xìng
  96. Điều kiện cư trú: 居住条件 jūzhù tiáojiàn
  97. Khu dân cư: 居民点 jūmín diǎn
  98. Ủy ban nhân dân: 委员会 wěiyuánhuì
  99. Môi trường đô thị: 城市环境 chéngshì huánjìng
  100. Phát triển đô thị: 城市发展 chéngshì fāzhǎn
  101. Qui hoạch đô thị: 城市规划 chéngshì guīhuà
  102. Người thành phố: 城里人 chéng lǐ rén
  103. Đô thị hóa: 城市化 chéngshì huà
  104. Môi trường: 环境 huánjìng
  105. Môi trường xã hội: 社会环境 shèhuì huánjìng
  106. Nhân vật nổi tiếng xã hội: 社会名流 shèhuì míngliú
  107. Sinh hoạt giao tiếp: 社交生活 shèjiāo shēnghuó
  108. Trật tự xã hội: 社会秩序 shèhuì zhìxù
  109. Trị an xã hội: 社会治安 shèhuì zhì’ān
  110. Đoàn thể xã hội: 社团 shètuán
  111. Phường, hội: 社区 shèqū
  112. Bộ mặt đô thị: 市容 shìróng
  113. Xây dựng chính quyền thành phố: 市政建设 shìzhèng jiànshè
  114. Mạng lưới điện thoại nội thành: 市内电话网 shì nèi diànhuà wǎng
  115. Thiết bị tốt nhất: 一流设备 yīliú shèbèi
  116. Đi cửa riêng biệt: 独立门户 dúlì ménhù
  117. Thông gió riêng biệt: 独立通风 dúlì tōngfēng
  118. Hệ thống cung cấp điện và thắp sáng riêng: 独立供电照明 dúlì gōngdiàn zhàomíng
  119. Rộng rãi: 宽敞 kuānchǎng
  120. Giao thông công cộng: 公共交通 gōnggòng jiāotōng
  121. Giao thông trong khu phố sầm uất: 闹市交通 nàoshì jiāotōng
  122. Tàu điện ngầm: 地铁 dìtiě
  123. Tuyến đường chính: 交通要道 jiāotōng yào dào
  124. Tuyến giao thông chính: 交通干线 jiāotōng gànxiàn
  125. Giao thông tiện lợi: 交通便利 jiāotōng biànlì
  126. Điện thoại công cộng: 公共电话 gōnggòng diànhuà
  127. Trung tâm thể dục thẩm mỹ: 健美中心 jiànměi zhōngxīn
  128. Phòng karaoke: 卡拉ok厅 kǎlā ok tīng
  129. Trung tâm thương mại: 购物中心 gòuwù zhòng xīn
  130. Siêu thị: 超市 chāoshì
  131. Trạm cấp cứu: 急救站 jíjiù zhàn
  132. Bồn hoa: 花坛 huātán
  133. Yên tĩnh, thanh nhã: 幽雅 yōuyǎ
  134. Yên tĩnh: 幽静 yōujìng
  135. Thắng cảnh: 胜地 shèngdì
  136. Nơi nghỉ mát: 度假胜地 dùjià shèngdì
  137. Nơi nghỉ đông nổi tiếng: 避寒胜地 bìhán shèngdì
  138. Khu đồi núi nổi tiếng: 山区胜地 shānqū shèngdì
  139. Nơi có bờ biển đẹp: 海滨胜地 hǎibīn shèngdì
  140. Bãi tắm biển: 海滨浴场 hǎibīn yùchǎng
  141. Khu điều dưỡng bên bãi biển: 海滨疗养院 hǎibīn liáoyǎngyuàn
  142. Gió biển: 海风 hǎifēng
  143. Hoa viên trên mái nhà: 屋顶花园 wūdǐng huāyuán

  Xem thêm:

  Từ vựng tiếng Trung chuyên ngành thương mại

  Từ vựng tiếng Trung chuyên ngành xuất nhập khẩu

  Từ vựng tiếng Trung chuyên ngành kinh tế

  Học tiếng Trung mỗi ngày cùng THANHMAIHSK


Hãy đăng nhập để trả lời