Cầu giúp đỡ  • Chắc mọi người cũng biết tác giả Chu Ngọc haaaaa,.. Cho em hỏi có ai biết weibo của Chu Ngọc không???
    Cầu giúp Chu Ngọc có phải là tác giả kí hợp dồng với Tấn Giang không ????


  • Vô cp đàn

    thật đáng tiếc, mình hông đọc ngôn tình nên ko giúp đc bạn :)  • C check tên tiếng trung của tác giả đó bằng cách tìm truyện của tác giả rồi search nếu tác giả đó có trên Tấn giang sẽ hiện nên ngay những tìm kiếm đầu. Trong các truyện của tác giả trên trang chủ thường sẽ thấy mã QR weibo (đa số đều có nhưng có thể có các tác giả k để nên hên xui) rồi check thôi


Hãy đăng nhập để trả lời