Xin tên truyện  • Cho mình hỏi về tên truyện này với. Truyện thuộc thể loại xuyên nhanh, ngôn tình ,hệ thống. Mình không nhớ rõ tên của nữ 9 những nhớ

    • list item được nội dung sơ sơ . Truyện nói về nữ 9 xuyên thành các nữ chủ bị nghịch tập và hệ thống muốn cho nữ 9 chết nên tăng độ khó của nhiệm vụ. Có 1 TG là nữ 9 xuyên thành nhân vật qua đường trong tiểu thuyết np văn có 3 năm chủ nhiệm vụ là phải làm cho nữ phụ ( có 3 nữ phụ) được hạnh phúc nên nữ 9 đã mách nước cho nữ phụ để được tâm của năm chính
    • list item


  • @aiaiai Truyện này hình như mình cũng đọc rồi, thấy bạn tóm tắt nội dung trông quen lắm nhưng không nhớ tên.


Hãy đăng nhập để trả lời