Thắc mắc  • T muốn dịch một số từ được dịch ra từ tiếng chung để thuần việt hơn,ai có web hay chức năng gì thì giúp t với.T cảm ơn  • Lên gg tra Quick Translator, nó là phần mềm dùng để dịch tiếng Trung như dichtienghoa nhưng tra được từ với nhiều nghĩa (như từ điển)


Hãy đăng nhập để trả lời