Giúp mình tìm tên truyện với  • Thể loại xuyên nhanh chủ thụ công là chủ thần gì đó . Mình nhớ thụ sau nhiều nhiệm vụ thì được thăng chức xong từ đó bắt đầu gặp công , công biết rõ về thụ và không mất kí ức , gần cuối truyện có chi tiết công cõng thụ đến chủ thế giới vì thụ chưa đủ mạnh để có thân thể gì đó nếu bỏ ra thì tan biến . Hóng


Hãy đăng nhập để trả lời