Từ vựng về chủ đề âm nhạc


 • Bị cấm

  Từ vựng về chủ đề âm nhạc

  1 Ban nhạc chuyên nghiệp 专业乐队 zhuānyè yuèduì
  2 Ban nhạc heavy metal 重金属乐队 zhòngjīnshǔ yuèduì
  3 Ban nhạc jazz 爵士乐队 juéshì yuèduì
  4 Ban nhạc lưu động 巡回乐队 xúnhuí yuèduì
  5 Ban nhạc nghiệp dư 业余乐队 yèyú yuèduì
  6 Ban nhạc rock 摇滚乐队 yáogǔn yuèduì
  7 Ban nhạc thịnh hành 流行乐队 liúxíng yuèduì
  8 Dàn nhạc giao hưởng 交响乐队 jiāoxiǎng yuèduì
  9 Đoàn văn công 文公团 wéngōng tuán
  10 Đội kèn đồng 铜管乐队 tóng guǎn yuèduì
  11 Đội nhạc 乐队 yuèduì
  12 Đội nhạc cụ dây 弦乐队 xián yuèduì
  13 Đội nhạc cụ dây và nhạc cụ hơi 管弦乐队 guǎnxiányuèduì
  14 Đội nhạc cụ hơi 管乐队 guǎn yuèduì
  15 Đội nhạc dân tộc 民乐队 mínyuèduì
  16 Đội nhạc nhẹ 轻音乐队 qīngyīnyuèduì
  17 Đội quân nhạc 军乐队 jūn yuè duì
  18 Trưởng ban nhạc 乐队领队 yuè duì lǐngduì
  19 Âm nhạc cổ điển 古典音乐 gǔdiǎn yīnyuè
  20 Âm nhạc của người da đen 黑人音乐 hēirén yīnyuè
  21 Âm nhạc giáo hội 教会音乐 jiàohuì yīnyuè
  22 Âm nhạc thuần túy 纯音乐 chún yīnyuè
  23 Bài hát 歌 gē
  24 Bài hát được yêu thích 流行歌曲 liúxíng gēqǔ
  25 Bài hát ru 摇篮曲 yáolánqǔ
  26 Bản Capriccio 随想曲 suíxiǎng qǔ
  27 Bản Concertino 小协奏曲 xiǎo xiézòuqǔ
  28 Bản Concerto 协奏曲 xiézòuqǔ
  29 Bản Concerto Grosso 大协奏曲 dà xiézòuqǔ
  30 Bản nhạc cầu siêu (Requiem Mass) 安魂曲 ān hún qū
  31 Bản nhạc lễ Misa 弥撒曲 mísā qǔ
  32 Bản Rhapsody 狂想曲 kuángxiǎngqǔ
  33 Bản Sonata 奏鸣曲 zòumíngqǔ
  34 Bản thơ giao hưởng (symphonic poem) 交响诗 jiāoxiǎng shī
  35 Buổi hòa nhạc 音乐会 yīnyuè huì
  36 Buổi hòa nhạc lưu động 巡回音乐会 xúnhuí yīnyuè huì
  37 Buổi hòa nhạc ngoài trời 露天音乐会 lùtiān yīnyuè huì
  38 Buổi liên hoan văn nghệ có đơn ca, độc tấu 独唱, 独奏音乐会 dúchàng, dúzòu yīnyuè huì
  39 Ca khúc nghệ thuật 艺术歌曲 yìshù gēqǔ
  40 Ca kịch 歌剧 gējù
  41 Ca sỹ 歌剧演员 gējù yǎnyuán
  42 Ca sỹ được yêu thích 流行歌手 liúxíng gēshǒu
  43 Ca sỹ tự biên tự diễn 自编自唱的歌手 zì biān zì chàng de gēshǒu
  44 Dạ khúc (nocturne) 夜曲 yèqǔ
  45 Dân ca 民歌 míngē
  46 Diễn tấu ngẫu hứng 即兴演奏 jíxìng yǎnzòu
  47 Điệu blue 布鲁斯 bùlǔsī
  48 Điệu menuet 小步舞曲 xiǎo bù wǔqǔ
  49 Điệu ragtime 拉格泰姆 lā gé tài mǔ
  50 Điệu waltz 华尔兹 huá’ěrzī
  51 Festival âm nhạc 音乐节 yīnyuè jié
  52 Giai điệu 旋律 xuánlǜ
  53 Gran opera (thể loại opera thể kỷ 19, thường có 4-5 màn, sử dụng một dàn ca sỹ và dàn nhạc hùng hậu) 大歌剧 dà gējù
  54 Hành khúc 进行曲 jìnxíngqǔ
  55 Khí nhạc 器乐 qìyuè
  56 Khúc aria (khúc đơn ca trữ tình) 咏叹调 yǒngtàndiào
  57 Khúc dạo 前奏曲 qiánzòu qǔ
  58 Khúc ngẫu hứng 即兴曲 jíxìng qǔ
  59 Khúc nhạc chiều (serenade) 小夜曲 xiǎoyèqǔ
  60 Khúc phóng túng (fantasia) 幻想曲 huànxiǎng qǔ
  61 Khúc trung gian (intermezzo) 间奏曲 jiàn zòu qǔ
  62 Làn điệu 曲调 qǔdiào
  63 Người đánh trống, tay trống 鼓手 gǔshǒu
  64 Người mê nhạc jazz 爵士乐米 juéshìyuè mǐ
  65 Nhạc bibop (một loại nhạc jazz) 疯狂爵士乐 fēngkuáng juéshìyuè
  66 Nhạc cổ điển 古乐 gǔ yuè
  67 Nhạc dạo 序曲 xùqǔ
  68 Nhạc dân tộc 民乐 mín yuè
  69 Nhạc điện tử 电子音乐 diànzǐ yīnyuè
  70 Nhạc dùng cho bộ hơi 管乐 guǎn yuè
  71 Nhạc dùng cho đàn dây 弦乐 xián yuè
  72 Nhạc dùng cho đàn dây và hơi 管弦乐队 guǎnxiányuè duì
  73 Nhạc đồng quê 乡村音乐 xiāngcūn yīnyuè
  74 Nhạc giao hưởng pop 通俗交响乐 tōngsú jiāoxiǎngyuè
  75 Nhạc giao hưởng, bản giao hưởng 交响曲 jiāoxiǎng qǔ
  76 Nhạc jazz 爵士乐米 juéshìyuè mǐ
  77 Nhạc jazz tự do 自由爵士乐 zìyóu juéshìyuè
  78 Nhạc nhẹ 轻音乐 qīngyīnyuè
  79 Nhạc phúc âm 福音歌 fúyīn gē
  80 Nhạc pop 通俗音乐 tōngsú yīnyuè
  81 Nhạc rock 摇滚乐 yáogǔnyuè
  82 Nhạc rock mới 新摇滚 xīn yáogǔn
  83 Nhạc thính phòng 室内乐 shìnèi yuè
  84 Operetta (nhạc kịch hài, nhẹ nhàng, ngắn) 小歌剧, 轻歌剧 xiǎo gējù, qīng gējù
  85 Oratorio 清唱剧 qīngchàng jù
  86 Soạn nhạc 编曲 biān qǔ
  87 Tác giả bài hát được ưu thích 流行歌曲作者 liúxíng gēqǔ zuòzhě
  88 Thanh nhạc 声乐 shēngyuè
  89 Thánh ca của người da đen 黑人灵歌 hēirén líng gē
  90 Tổ khúc 组曲 zǔqǔ

  Xem thêm:


Hãy đăng nhập để trả lời