Em Tự dưng bị khóa chức năng nhúng truyện là sao ạ ?  • Mọi người ơi tự dưng em bị khóa chức năng nhúng link. Em chưa đọc câu chuyện kia nên gắn sai tag ( em cũng đã để phần giải thích ở đầu trang giới thiệu cá nhân ) 1 bạn ib cho em cách đây 8 tiếng yêu cầu em sửa nhưng em còn bận đi làm nên k biết, rồi bạn ấy ( gần như ngay lập tức ) đi báo cáo em với hệ thống. :))) Bây giờ em bị khóa chức năng nhúng link nhưng còn chưa thấy hộp thư thông báo gì :))) Em phải làm nao đây a ?  • Bị 3 truyện sẽ khóa(tích lũy 3 truyện bị khóa tức là dù đã sửa truyện tích lũy vẫn còn), vào phần hướng dẫn => quy định sau đó kéo xuống dưới cùng xem tên ad phụ trách(sửa truyện vi phạm trước), ad sẽ xem xét truyện vi phạm đã sửa chưa và giải khóa cho bạn(tích lũy vi phạm(cờ) sẽ bị xóa theo, nhớ sửa tất cả truyện vi phạm đi).
    Khóa chức năng nhúng truyện là hệ thống tự động khi bạn có 3 truyện bị lỗi.
    PS: gắn sai tag thường thường là mục đề cử, phải qua trang web quy định bên TQ xem nó có đề cử không nên thật ra đừng chạm vào mục này tốt nhất(tức là không phải bạn đề cử mà là bên TQ đề cử). Còn các mục khác khi nhúng truyện nên đọc giản giới cùng xem lướt qua tên các chương truyện nếu chưa xác định lắm thì đừng chọn nhiều mục dư(mà cái này không thấy ai bắt bao giờ cả trừ phi sai quá đáng, nhưng mà bắt cái này thì mệt thật vì rất nhiều lúc khó xác định truyện như thế nào và phân loại cũng rất mơ hồ).  • ad mở khóa giùm lỗi mình sửa hết rùi


Hãy đăng nhập để trả lời