Vấn đề về nhúng file !!!  • Mình đã làm theo hướng dẫn và điền đầy đủ thông tin .Nhưng khi ấn nút "Nhúng" thì nó cứ báo là "Vui lòng kiểm tra lại thông tin nhập"
    Có bạn nào gặp trường hợp giống mình không ??? Giúp Mình Với !!!  • @jasmine b xem coi b đã tải file txt lên chưa. Lúc đưa file lên xong b phải ấn thanh Tải lên nó mới đc nha.

    • Check các tag bắt buộc xem có đủ không, nếu k đủ sẽ hiện dấu hoa thị đỏ


  • @QingJuan mình đã kiểm tra hết tất cả luôn rồi đó bạn , nhưng vẫn thấy hiện thông báo đó , cũng không thấy hiện dấu * đỏ


Hãy đăng nhập để trả lời